XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe

„Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”

               


Aktualności

Komunikat 3, Program

Szanowni Państwo, W imieniu Organizatorów mam przyjemność przesłać uaktualniony program oraz trzeci komunikat dotyczący XXI-go Ogólnopolskiego Sympozjum Fotogrametrycznego „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki”, które odbędzie się w Koszalinie i Mielnie w dniach 19-21 września 2018r. Przypominam również, że upłyną termin przesyłania posterów. Dlatego bardzo proszę o niezwłoczne przesyłanie ich w pdf-ie. Pozdrawiam serdecznie,...

Gość Sympozjum

Gościem Sympozjum będzie Prof. Dr.-Ing. Christian Heipke, Leibniz Universität Hannover i wygłosi wykład pt. „Photogrammetric deep learning”

Termin sympozjum

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczne „Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki” odbędzie się w Koszalinie oraz Mielnie w dniach 19-21 września 2018r

Tematyka Sympozjum

Tematyka Sympozjum

Wzorem lat ubiegłych, XXI Sympozjum PTFiT będzie konferencją naukową, która umożliwi wymianę najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz geoinformatyki. Tematyka sympozjum obejmuje pozyskanie danych 2D i 3D z różnorodnych sensorów umiejscowionych na wielopoziomowych platformach, ich aplikacje oraz analizy, metody przetwarzania danych fotogrametrycznych i ich integracja z danymi z innych źródeł oraz różnorodne ich zastosowania, wykorzystanie danych teledetekcyjnych w różnych dziedzinach. Podczas sympozjum zaplanowane są wystąpienia dotyczące realizacji projektów badawczych, komunikaty z działalności komisji roboczych ISPRS i PTFiT oraz prezentacje firm produkcyjnych.

Planowane tematy sesji plenarnych i posterowych

• Referaty zaproszone
• Metody przetwarzania danych fotogrametrycznych
• Przetwarzanie danych lotniczego i naziemnego skaningu laserowego
• Integracja i modelowanie danych przestrzennych
• Fotogrametria i teledetekcja w pomiarach inżynierskich
• Fotogrametria lotnicza z niskiego pułapu
• Zastosowania obrazów satelitarnych o wysokiej rozdzielczości
• Interferometria radarowa - dokładności i zastosowania
• Nowatorskie zastosowania produkcyjne technologii fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych

Przewidujemy jedną lub dwie sesje w języku angielskim, prezentujące najważniejsze osiągnięcia polskiej fotogrametrii i teledetekcji. Zapraszamy do zgłaszania referatów w języku angielskim

Organizatorzy

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kresse, Politechnika Koszalińska/ Hochschule Neubrandenburg
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Piotr Sawicki, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW, Politechnika Warszawska

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej, Kierownik Katedry
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kresse, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej/ Hochschule Neubrandenburg
Dr inż. Tomasz Kogut, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej
Dr inż. Tomasz Oberski, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej
Mgr Zofia Szczepaniak-Kołtun, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej
Inż. Andrzej Serbiński, Katedra Geoinformatyki Politechniki Koszalińskiej
Anna Jarmułowicz, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum prosimy przesłać do 18 maja na adres e-mail:

·         biuro@sgp.geodezja.org.pl– temat “Sympozjum PTFiT zgłoszenie”

 oraz kopię na adres email:

·         tomasz.kogut@tu.koszalin.pl – temat “Sympozjum PTFiT zgłoszenie”

Dokumenty do zgłoszenia

  Opłata

 Opłata za uczestnictwo w Sympozjum wynosi:

·         w terminie do 22 czerwca 2018 r. – 940 zł + VAT

·         w terminie po 22 czerwca 2018 r. – 1 190 zł + VAT

·         dla dziesięciu pierwszych doktorantów i studentów – 750 zł + VAT

 z możliwością zwolnienia z podatku VAT.

 Opłata obejmuje:

·         pełne koszty pobytu w Koszalinie i Hotelu Royal Park Hotel & SPA w dniach 
19 –21 września 2018 r.

·         przejazd autokarem do Mielna

·         materiały konferencyjne

 

Wpłatę należy dokonać . na konto ZG SGP:

Bank MILLENIUM SA.

Konto: 79 1160 2202 0000 0000 5515 6880 z dopiskiem Sympozjum PTFiT 2018- „Nazwisko”

  Terminy

 ·         18 maja 2018- zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum z podaniem tytułu referatu, za pomocą dołączonego do komunikatu formularza zgłoszeniowego,

·         08 czerwca 2018- nadesłanie streszczenia referatu (min. 250 słów) w języku polskim, ze streszczeniem w języku angielskim,

·         15 czerwca 2018- informacja o akceptacji referatu 

·         22 czerwca 2018- Opłata za uczestnictwo w Sympozjum 

·         05 wrzesieia 2018- nadesłanie posterów w formacie pdf

Lokalizacja

Miejsce Sympozjum:

Dzień I (19.09.2018):
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Dzień II i III (20-21.09.2018)
Royal Park Hotel & SPA ***
ul. Wakacyjna 6
76-032 Mielno

Zakwaterowanie:
Royal Park Hotel & SPA ***
ul. Wakacyjna 6
76-032 Mielno
Tel/fax: +48 94 310 84 80
recepcja@royalpark.pl

 

Kontakt

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr inż. Tomasz Kogut, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

e-mail:tomasz.kogut@tu.koszalin.pl